Aktualności

Dodatkowe badanie techniczne dla pojazdów do 3,5 t.

Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych 

nr 9 (980) z dnia 20.03.2018 

Przypomnijmy, iż jednorazowej amortyzacji określonej w art. 22k ust. 7 ustawy o PDOF oraz art. 16k ust. 7 ustawy o PDOP (tj. w ramach limitu 50.000 euro) podlegają środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych. 

Do samochodów osobowych nie zalicza się m.in. samochodów, dla których okręgowa stacja kontroli pojazdów przeprowadziła dodatkowe badanie techniczne (i wydała stosowne zaświadczenie) potwierdzające spełnienie ustawowych wymogów, a podatnik uzyskał stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym. Chodzi tu m.in. o pojazdy typu van czy wielozadaniowy. Takie pojazdy - dla celów podatku dochodowego - nie są uznawane za samochody osobowe, a co za tym idzie - mogą być amortyzowane jednorazowo, w ramach ww. limitu 50.000 euro. 

Nasi Czytelnicy sygnalizowali, że w niektórych stacjach kontroli pojazdów wydawane są zaświadczenia tylko z powołaniem przepisów ustawy o VAT. W związku z tym zwróciliśmy się do  Ministerstwa Finansów z pytaniem:

Czy dla potrzeb jednorazowej amortyzacji, by uznać dany pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony za pojazd wykluczony z kategorii samochodów osobowych, można posłużyć się zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z powołaniem przepisów ustawy o VAT? 

Okazuje się, że niestety nie. 

W przedmiotowej kwestii Ministerstwo Finansów udzieliło następujących wyjaśnień:

"W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony warunkiem niezbędnym do uznania pojazdu za niebędący samochodem osobowym jest spełnienie wymogów wskazanych w art. 5a pkt 19a lit. a-d updof lub art. 4a pkt 9a lit. a-d updop. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych pod literą a i b stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

W zaśw. Z OSKP musi być zapis 

"Pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla art. 5a pkt 19a lit a i b ustawy z dnia 25 lipca 199r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r poz. 2032 z późn. Zm.” 

<- powrót
Komentarzy: 0Strona:    dodaj komentarz

Mapa dojazdu do Biuro Rachunkowe
Licencja Ministra Finansów nr 23697/2008
Biuro Rachunkowe
mgr Agnieszka Guder
ul.Źródlana 1a/9
64-200 Wolsztyn
tel/fax +48 606 423 972
E-mail: aga-z@wp.pl
 liczba odwiedzin: 29435      online: 1
© 2018 MBEST