Aktualności

Wskaźniki i stawki

Odsetki podatkowe=8% rocznie

Odsetki obniżone=4% rocznie; podwyższone=12% rocznie

Odsetki ustawowe=5% w stosunku rocznym    

Maksymalna stawka odsetek ustawowych=10% w stosunku rocznym    

Odsetki za opóźnienie=7% w stosunku rocznym    

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie=14% w stosunku rocznym    

w transakcjach handlowych=9,5% w stosunku rocznym 

Ryczałty samochodowe - stawki za 1 km przebiegu pojazdu

Samochód osobowy o pojemności skokowej

do 900 cm 3=0,5214 zł

powyżej 900 cm 3=0,8358 zł

Motocykl=0,2302 zł

Motorower=0,1382 zł

Jednorazowa amortyzacja w podatku dochodowym od osób fizycznych=50 000 euro=216 000 zł.

Składki ZUS:

Ubezpieczenie społeczne: 843,45 zł

U. zdrowotne: 319,94 sł

FP:65,31 zł

Razem: 1228,70 zł (bez chorobówki 1166,85 zl)

Składki dla nowych przedsiębiorców:

U. społeczne: 199,34

U. zdrowotne: 319,94

Razem: 519,28 zł (bez chorobówki 503,84 zł)

Podróże służbowe krajowe:

Dieta: 30 zł (15 zł za podróż od 8 do 12 godzin)

Zwrot kosztów przejazdu na podstawie dokumentów lub kilometrówki

Nocleg: na podstwie rachunku lub 45 zł za 1 nocleg

Inne koszty: na podstawie rachunków lub innych dokumentów


Emerytury

Kwota przychodu wpływająca na zawieszenie świadczenia:

70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia=3164,80zł

130% kwoty przeciętnego wynagrodzenia=5877,40 zł


<- powrót
Komentarzy: 0Strona:    dodaj komentarz

Mapa dojazdu do Biuro Rachunkowe
Licencja Ministra Finansów nr 23697/2008
Biuro Rachunkowe
mgr Agnieszka Guder
ul.Źródlana 1a/9
64-200 Wolsztyn
tel/fax +48 606 423 972
E-mail: aga-z@wp.pl
 liczba odwiedzin: 29425      online: 1
© 2018 MBEST